Bos & Co | Bos en Co | Rozenwerf 70 | 1355AE | Almere | Tel: 036-5310762 | KvK 39029428

Privacy statement

Ons kantoor respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoons- gegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van: Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen Het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden, deze toestemming kunt u altijd weer intrekken

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs) gegevens over dienstverband, inkomen en beroep gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden  gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen gegevens over ingediende claims/claimhistorie bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw gezondheid of eventuele strafrechtelijke feiten of fraude-aspecten Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat alleen indien dit relevant is, in uw belang is, uiterst zorgvuldig en met uw uitdrukkelijke toestemming.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden met verzekeraars gedeeld, doch alleen wanneer dit van belang is voor het aanvragen van offertes en/of verzekeringen, het onderhouden van bestaande verzekeringen of de afhandeling van een schade. In dat geval worden slechts die gegevens gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de offerte, het aanvragen of onderhouden van de verzekering of het afhandelen van de schade. Daarnaast zouden uw gegevens gedeeld kunnen worden met de daartoe bevoegde instanties indien ons kantoor daartoe wettelijk verplicht zou zijn. Externen partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere producten dan die u al via ons heeft afgenomen of waarover u zelf informatie bij ons heeft opgevraagd. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs. Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens

Ons kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of de verzekeringsovereenkomst. Als onze relatie of de verzekeringsovereenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens, gedurende de wettelijke bewaartermijnen en contractuele verplichtingen die voor ons gelden, voor de duur van ten minste 5 jaar.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Bos & Co AssurantiŽn C.V.
Verzekeringen
Bos & Co | Bos en Co | Rozenwerf 70 | 1355AE | Almere | Tel: 036-5310762

Privacy statement

Ons kantoor respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoons-gegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van: Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen Het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Rechtsgronden voor verwerking van

gegevens

het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden, deze toestemming kunt u altijd weer intrekken

Wij verwerken (mogelijk) de

volgende persoonsgegevens van u:

 contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs) gegevens over dienstverband, inkomen en beroep gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden  gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen gegevens over ingediende claims/claimhistorie bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw gezondheid of eventuele strafrechtelijke feiten of fraude-aspecten Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat alleen indien dit relevant is, in uw belang is, uiterst zorgvuldig en met uw uitdrukkelijke toestemming.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden met verzekeraars gedeeld, doch alleen wanneer dit van belang is voor het aanvragen van offertes en/of verzekeringen, het onderhouden van bestaande verzekeringen of de afhandeling van een schade. In dat geval worden slechts die gegevens gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de offerte, het aanvragen of onderhouden van de verzekering of het afhandelen van de schade. Daarnaast zouden uw gegevens gedeeld kunnen worden met de daartoe bevoegde instanties indien ons kantoor daartoe wettelijk verplicht zou zijn. Externen partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere producten dan die u al via ons heeft afgenomen of waarover u zelf informatie bij ons heeft opgevraagd. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs. Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens

Ons kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Opslag en bewaartermijn van

persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of de verzekeringsovereenkomst. Als onze relatie of de verzekeringsovereenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens, gedurende de wettelijke bewaartermijnen en contractuele verplichtingen die voor ons gelden, voor de duur van ten minste 5 jaar.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Bos & Co AssurantiŽn C.V.
Verzekeringen